ליווי והנחיה מקצועיים בתחרות איכות פנים ארגונית

מטרות התחרות:

העלאת המודעות, המעורבות והמחוייבות של העובדים והמנהלים לנושא איכות המוצרים, השרותים והתהליכים בארגון. בחינת “קינאת סופרים תרבה חוכמה”.

התחרות מהווה הזדמנות לכל אחת מהמחלקות לסקור ולהציג את מערכת האיכות הקיימת בה.

ההכנה לתחרות מהווה הזדמנות לשיפור תהליכים, זיהוי חוליות חלשות בשרשרת האיכות בארגון וחיזוקן. כל זאת על מנת להשיג את יעדי הארגון.

להלן פירוט שלבי תהליך ביצוע תחרות איכות פנים ארגונית:

  1. נציגי ארגונים המעוניינים לקחת חלק בתחרות איכות פנים ארגונית ישתתפו ביום עיון שיקנה להם כלים לביצוע אפקטיבי של התחרות
  2. קביעת צוות היגוי מצומצם לנושא בארגון
  3. קביעת קריטריונים מדידים לתחרות, הנגזרים מהאופי והצרכים הייחודיים של הארגון תוך שימוש ב”בנק קריטריונים” מתחרויות דומות בארץ ובעולם
  4. הכשרת שופטים פנים ארגוניים + שופט חיצוני
  5. פרסום התחרות בארגון, קריאה להשתתפות בתחרות
  6. הכנת ערכת הרשמה מפורטת לתחרות הכוללת את החומר שעל המחלקות להכין, תיאור תהליך השיפוט, הקריטריונים לשיפוט והמועד האחרון להגשת המועמדות
  7. קיום התחרות
  8. קביעת הזוכים בתחרות
  9. מתן הוקרה לזוכים בטקס מכובד
  10. תחרות איכות פנים ארגונית יכולה להוות הכנה מצוינת להשתתפות בתחרות הפרס הלאומי לאיכות

הוכחנו את הצלחת התהליך בארגונים כגון: סלקום, תנובה, הזרע וכל תחנות הכוח של חברת החשמל לישראל.