תודות

בקורס עורכי מבדקים אני מלמד שחייבים לפתוח את שיחת הסיכום של המבדק בתודות. וזאת על מנת להבטיח שאנשים יקשיבו ולא יהיו עסוקים במגננה. עד היום ביצעתי למעלה מאלף מבדקים בארבע יבשות, ובכל הקריירה הזו הייתה לי רק פעם אחת שלא היה לי על מה להגיד תודות. בדרך כלל אני אומר תודה על האירוח, תודה על שיתוף הפעולה, תודה על הפתיחות שבעזרתה הצלחנו להגיע למבדק ממצה, ובארגון הזה לא היה אירוח, לא היה שיתוף פעולה ולא הייתה פתיחות.

חשבתי איך אני בכל אופן מתחיל בתודות. פתאום בא לי רעיון, אמרתי להם: תודה לאל שנגמר.