קורס הבטחת איכות בסיסית

 • איכות מהי?
 • התפתחות האיכות על ציר הזמן. (שנות: 90,80,70,60, ו-2000)
 • תחרות, הכוח המניע לאיכות.
 • 4 השאלות החשובות ביותר להשגת לקוח מרוצה:
 1. מי הלקוח שלי?
 2. מה הוא רוצה?
 3. האם הוא מרוצה?
 4. מה עלי לעשות על מנת שיהיה יותר מרוצה?
 • ההבדל בין “בקרת איכות”, “הבטחת איכות” ו”ניהול איכות”.
 • עלויות “אי איכות”.
 • ההבדל בין ארגון מנוהל לארגון מתנהל.
 • 7 עקרונות ניהול איכות בתקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015.
 • הפילוסופיה של תקני האיכות.
 • החסרונות של תקני האיכות.
 • בעלי עניין וציפיותיהם.
 • מהות הראיה התהליכית.
 • מעגל השיפור של ד”ר דמינג.
 • יעדי איכות מדידים.
 • ההבדל בין “יעילות” לאפקטיביות.
 • “מה שאי אפשר למדוד אי אפשר לנהל –
  מה שאי אפשר למדוד אי אפשר לשפר”.
 • אחריות וסמכות בארגון.
 • חשיבות תקשורת פנימית בארגון.
 • בקרת מסמכים ורשומות.
 • סקר הנהלה.
 • ניהול המשאב האנושי. (הדרכה הכשרה וכו’…)
 • תשתיות וסביבת עבודה.
 • סקר דרישות לקוח.
 • תקשורת עם לקוח.
 • דרישות מתהליכי פיתוח.
 • ניהול סיכונים.
 • תהליכי רכש.
 • זיהוי ועקיבות.
 • בקרת התקני ניטור ומדידה.
 • שביעות רצון לקוח.
 • מבדקי איכות ככלי לאבחון ארגוני.
 • טיפול במוצר לא מתאים.
 • פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 • עקרונות תקן 14001-ISO לניהול סביבתי.
 • עקרונות תקן 45001-ISO לניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית.
 • סיור במחלקה להדגמת החומר הנלמד ב”שטח” (O.J.T).
 • מבחן הסמכה.