הרצאה בנושא: מערכת ניהול משולבת

מה יוצא לי מההרצאה?

בעולם ובארץ, קיימת מגמה הולכת וגוברת של ארגונים ליישום מערכת ניהול משולבת הנותנת מענה לדרישות התקנים הבאים:
א. תקן ת”י 9001-ISO מהדורת שנת 2015 לניהול איכות מוצרים ושירותים.
ב. תקן ת”י 14001-ISO מערכות ניהול סביבתית.
ג. תקן ת”י ISO-45001:2018 מערכות ניהול בטיחות וגיהות.

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • מהי מערכת ניהול איכות משולבת – מה יוצא לי מזה?
 • הזהה, הדומה והשונה בין שלושת התקנים.
 • מודל הניהול המשולב.
 • סקירת סעיפים מרכזיים “לרוחב” שלושת התקנים והדגמת יישומם המשולב, נושאים לדוגמה:
  • איכות מהי?
  • מהות הראיה התהליכית.
  • מעגל השיפור של ד”ר דמינג.
  • היתרונות מיישום תקן 14001-ISO
  • היתרונות מיישום דרישות תקן ISO-45001:2018