קצין חינוך ראשי רוצה לתקנן את כבוד האדם - חנן מלין מוזכר בעיתון