הרצאה בנושא: כתיבת נהלים והוראות עבודה

 • איכות W.I.I.F.M?
 • גישות שונות לטיפול באיכות.
 • ההבדל בין בקרת איכות והבטחת איכות.
 • נהלים והוראות עבודה – למה מי? למה מה?
 • נהלים והוראות עבודה ושמירה על יצירתיות – הכיצד?
 • מבנה הנהלים והוראות העבודה:
  • מטרה.
  • הגדרות.
  • סימוכין.
  • שיטה.
  • נספחים.
 • תרשים זרימה – ככלי לראיה תהליכית.
 • תרגול כתיבת נהלים הלכה למעשה.