הרצאה בנושא: טיפול בתלונות לקוח

 • איכות נתפסת בעיני הלקוח.
 • מטרות הטיפול בתלונות לקוח.
 • שלבי הטיפול בתלונה.
  • משפטי אמפתיה.
  • שאלות לאיפיון התלונה.
  • הצגת פתרון.
  • קבלת הסכמת הלקוח.
  • אמפתיה + סיום אפקטיבי.
  • ביצוע השיפור.
  • תן משהו נוסף.
 • פעולת תיקון, פעולה מתקנת, פעולה מונעת ומה שביניהן.
 • אופציה – חקר אירוע והפקת לקחים.