הפרויקט של הארנב

הארנב עמד בכניסה למאורה שלו.

פתאום עבר במקום זאב.

אמר לו הארנב: “זאב, אתה יודע על מה אני עושה פרויקט?”

על מה אתה עושה פרויקט? שאל הזאב.

אני עושה פרויקט איך מסדרים זאבים.

התעצבן הזאב, רץ אחרי הארנב, הארנב נכנס למאורה, הזאב נכנס למאורה אחריו, רעש מהומה, אחרי דקה רואים רגל של זאב עפה לצד אחד, ראש של זאב עף לצד השני, הארנב יוצא החוצה, מנקה את הדם מהשפם.

פתאום הוא רואה את הדוב.

אמר לו הארנב: “דוב, אתה יודע על מה אני עושה פרויקט?”

על מה אתה עושה פרויקט? שאל הדוב.

אני עושה פרויקט איך מסדרים דובים.

התרגז הדוב, רץ אחרי הארנב, הארנב נכנס למאורה, הדוב נכנס למאורה אחריו, רגל של דוב עפה לשם, ראש של דוב עף לשם, יוצא הארנב, מנקה את הדם מהשפם.

ציפור שעומדת על העץ אומרת לארנב: תשמע, לא אכפת לי על מה אתה עושה פרויקט, אבל מה שראיתי כרגע נוגד את חוקי הטבע. אתה יכול להסביר לי מה קרה פה?

אמר הארנב: אחרי.

הארנב נכנס למאורה, אחריו הציפור, בתוך המאורה היא רואה אריה ענק.

אמר הארנב: לא חשוב על מה אתה עושה פרויקט, חשוב מי המנחה.