הדרכה אפקטיבית

במבדק שביצעתי בארגון ביקשתי לראות את נוהל ההדרכה.

הנוהל היה גרוע ביותר.

ביקשתי לראות את תוכנית ההדרכות.

התוכנית הייתה מתחת לכל ביקורת.

הערתי את תשומת ליבם לאי התאמה.

הנושא נסקר כחצי שנה אחרי, במבדק מעקב.

ביקשתי לראות את נוהל ההדרכה, הציגו לי נוהל מצוין.

ביקשתי לראות את תוכנית ההדרכה, תוכנית מעולה.

מאוד התרשמתי מהפעולה המתקנת שהם ביצעו והחמאתי להם, ואז דגמתי מתוך תוכנית ההדרכות הדרכה ולהפתעתי היא לא בוצעה.

דגמתי עוד הדרכה וגם היא לא בוצעה.

גם ההדרכה השלישית שדגמתי לא בוצעה.

שאלתי אותם: מה קרה?

הם הסבירו לי שבעקבות המבדק הקודם הם גילו שקשה להם מאוד לכתוב נוהל הדרכה ותוכנית הדרכה, אז הם שכרו חברת ייעוץ שכתבה להם את הנוהל, ביצעה עבורם זיהוי צורכי הדרכה והכינה תוכנית הדרכה. כשהם סיימו, נגמר תקציב ההדרכה לאותה שנה. לכן נוהל יש, תוכנית יש, הדרכות אין.