דרישות AS-9100D מתחלקות ל-3:

 • דרישות תקן ISO-9001:2015
 • דרישות של תקן AS-9100:D שנוספו במהדורת 2016
 • דרישות שהופיעו במהדורה הקודמת של התקן (C) והועברו מקום בתקן החדש

דרישות חדשות במהדורת 2016 AS-9100D

 1. מניעת חלקים מזויפים – הגדרה: 3.1 פריטים מזויפים, דרישה: 8.1.4 מניעת חלקים מזויפים
 2. הבטחת בטיחות מוצר – הגדרה: 3.4 בטיחות מוצר, דרישה: 8.1.3 בטיחות מוצר
 3. דרישה למודעות הפרט – סעיפים ה-ח בתוך דרישה 7.3 מודעות
 4. דרישה לכלול שיקולי גורמים אנושיים בניתוח סיבות השורש לאי התאמות – בסעיף 10.2.1 העוסק באי התאמות, נוספו המילים המודגשות: “קביעת הגורמים לאי-ההתאמה, כולל אלו הקשורים לגורמים אנושיים
 5. תכנון התיישנות מוצר – בסעיף 8.3.3 נוסף הסעיף הבא: הארגון יקבע את הדרישות הנחוצות לסוגים ספציפיים של מוצרים ושירותים שיתוכננו ויפותחו. הארגון יתייחס ל:
  ה. כאשר ישים, ההשלכות הפוטנציאליות של התיישנות (חומרים, תהליכים, רכיבים, ציוד, מוצרים).
 6. דרישה להגדרת תהליכי שמירה על מידע המתועד אלקטרונית – בסעיף 7.5.3.2, העוסק בבקרת מידע מתועד, נוספו המילים: כאשר מידע מתועד מנוהל אלקטרונית, יש להגדיר תהליכי שמירת מידע (לדוגמה, שמירה מפני אובדן, שינויים לא מורשים, החלפה לא מכוונת, השחתה, נזק פיזי).
 7. ניהול סיכונים תפעוליים – בעקבות כניסת הדרישה לחשיבה מבוססת סיכונים בתקן ISO-9001:2015 (סעיף 6.1), צומצם הסעיף העוסק בניהול סיכונים לסיכונים תפעוליים בלבד (סעיף 8.1.1).

דרישות שנשארו ממהדורת 2009 (AS-9100:C) ומיקומן החדש במהדורה D

 1. פריטים קריטיים – הגדרה: 3.2 פריטים קריטיים, דרישות: 8.1 תכנון ובקרה תפעוליים סעיף ו, 8.3.5 תפוקות של תכן ופיתוח סעיף ה, 8.4.3 מידע לספקים חיצוניים סעיף ח, 8.5.1 בקרה על ייצור ומתן שירות סעיף יא.
 2. אופייני מפתח – הגדרה: 3.3 אופייני מפתח, דרישות: 8.1 תכנון ובקרה תפעוליים סעיף ו, 8.3.5 תפוקות של תכן ופיתוח סעיף ה, 8.4.3 מידע לספקים חיצוניים סעיף ח, 8.5.1 בקרה על ייצור ומתן שירות סעיף יא.
 3. דרישות מיוחדות – הגדרה: 3.5 דרישות מיוחדות, דרישות: 8.2.2 קביעת הדרישות למוצרים ולשירותים סעיף ג, 8.4.3 מידע לספקים חיצוניים סעיף ח.
 4. נציג הנהלה – דרישה: 5.3 תפקידים, אחריויות וסמכויות בארגון. הדרישה הייתה חלק ממהדורת ISO-9001:2008 ועל אף הסרתה במהדורת 2015 הושארה בתקן התעופתי AS-9100.
 5. נעקבות (traceability) – דרישה: 7.1.5.2 נֶעֱקָבוּת מדידה, 8.5.2 זיהוי ונעקבות. התקן התעופתי מרחיב את הדרישות הקיימות בתקן ISO-9001.
 6. תכנון ובקרה – יש בסעיף 8.1 תכנון ובקרה תפעוליים מספר סעיפים נוספים על תקן ISO-9001, חלקן חדשות במהדורת 2016.
 7. ניהול תצורה – דרישה: 8.1.2 ניהול תצורה.
 8. אימות ותיקוף – דרישה: 8.3.4.1 בקרות של תכן ופיתוח.
 9. ספקים חיצוניים – דרישה: 8.4 בקרה על תהליכים, מוצרים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים. מגוון תוספות ביחס לתקן ISO-9001:2015.
 10. פעילויות ניטור ומדידה – דרישה: 8.5.1 בקרה על ייצור ומתן שירות
 11. שימור מוצר – דרישה: 8.5.4 שימור. התקן מוסיף רשימה של 6 אמצעי שימור הנדרשים “ככל שהדבר ישים בהתאם למפרטי הדרישות”.
 12. פעילויות לאחר משלוח – בדרישה 8.5.5 “פעילויות לאחר משלוח” נוספו סעיפים ו-ט.
 13. תפוקות לא מתאימות – סעיף 8.7 “בקרת תפוקות לא מתאימות” הורחב, כולל התייחסות להרשאות מסוג ‘השתמש במוצר כמות שהוא או תקן אותו’.

חנן מלין, לשעבר המדריך הראשי במכון התקנים, מעביר קורסי ניהול לציבור הרחב, ובכללם קורס הכרת תקן AS-9100:D וקורס עורכי מבדקים בהתאם לדרישות התקן.