אירוע קייזן

מהי שיטת Kaizen?

שיטה לשיפור הדרגתי, מסודר ומתמשך, המביא לעבודה משותפת של כלל הארגון לשם השגת השיפור תוך זמן קצר ובהשקעה כלכלית נמוכה. השיטה מתבססת על ביצוע אירועים קצרים אשר משפרים את התהליך בהתמקדות על יעילותו ועל עלותו.
את תוצאות השיפור המושג אנו נראה בתצורה של חיסכון מושג ומדיד בעקבות האירוע.

אירוע קייזן

באירוע ישתתפו 8 אנשים:

 • 2 עובדים של התהליך
 • בעל (מנהל) התהליך
 • לקוח פנימי של התהליך
 • ספק של התהליך
 • איש תמיכה (תחזוקה) של הציוד
 • איש בקרת איכות
 • איש חיצוני לתהליך (עיניים חיצוניות)
 • עובדים נוספים יקחו חלק באירוע, אך לא ישתתפו בכולו

מהלך הביצוע

הרצאת הכרות עם שיטת קייזן – לכל המשתתפים, להנהלה ולכל מי שנוגע בתהליך (20 – 25 עובדים). 4 שעות.

אירוע קייזן

 • א. שלב ה- Pre-kaizen: מדידת המצב הקיים, מציאת הזדמנויות לשיפור וכתיבת מנדט להנהלה – 3 ימים
 • ב. שלב ה- Kaizen, אופן ביצוע אירוע קייזן באירגון – 5 ימים

הארגון יקצה את המשאבים הנדרשים לאירוע:

 • חדר עבודה לצוות עם מחשב, מדפסת וכד’
 • לוח כתיבה עם עטי כתיבה מחיקים
 • ניירות גדולים
 • ציוד משרדי קטן (מספריים, מהדקים וכד’)
 • דברים נוספים שיוגדרו במהלך תיכנון המוקדם של האירוע