ימי כשירות לממוני בטיחות

ע"פ סעיף 3ב בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו- 1996, בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרת שיאשר מפקח העבודה הראשי

לא מילא בעל אישור כשירות אחר הוראות התקנות, רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את תעודות הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור.

מפקחת עבודה ראשית אישרה את ימי ההשתלמות המפורטים מטה, של חנן מלין – שיא האיכות בע"מ כהשתלמות מאושרת כימי כשירות לממוני בטיחות (אישור מספר 118455):

נושא ההשתלמות מספר ימי כשירות המוכרים עבור ממונים על הבטיחות
מודעות לאיכות 1
ISO-9001:2015 1
מודעות לבטיחות 1
איכות ובטיחות 1
GPS ככלי לניהול בטיחות 1
14001-ISO מערכת ניהול איכות הסביבה 1
מערכת ניהול בטיחות בהתאם לתקן ישראלי OHSAS-18001 1
קורס שדרוג עורכי מבדקים, מפנימיים לבכירים 2
חקר אירוע והפקת לקחים 2
קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לתקן ISO-9001:2015 3
מערכת ניהול איכות משולבת: ISO-9001 + ISO-14001 + OHSAS-18001 3
קורס עורכי מבדקים פנימיים- בהתאם לתקן – ת"י OHSAS-18001 3
קורס עורכי מבדקים פנימיים- למערכת ניהול איכות משולבת: ISO-9001 + ISO-14001 + OHSAS-18001

 

4
קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לתקן AS-9100:D 4
קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לתקן ISO-13485:2016 4
קורס עורכי מבדקים בכירים בהתאם לתקן ISO-9001:2015 5
קורס עורכי מבדקים בכירים – בהתאם לתקן – ת"י OHSAS-18001

 

5
קורס עורכי מבדקים בכירים בהתאם לתקן ISO-13485:2016 6
קורס עורכי מבדקים בכירים – למערכת ניהול איכות משולבת: ISO-9001 + ISO-14001 + OHSAS-18001 6
הבטחת איכות בסיסית בהתאם לדרישות תקן ISO-9001:2015 7